Phỏng vấn

CỰU CHIẾN BINH MỸ CHUCK SEARCY: “PHÒNG THỦ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA VIỆT NAM CHÍNH LÀ Ý CHÍ CỦA NGƯỜI DÂN”

Cựu chiến binh Mỹ Chuck Searcy đã từng tham gia Chiến tranh Việt Nam, nhưng sau Chiến tranh, ông đã quay lại, cùng với người dân Việt Nam, xây dựng đất nước và luôn khuyến khích chúng ta hãy độc tập và đề phòng các nguy cơ khi hợp tác với các quốc gia khác, […]