Bài viết

Các dấu vết của Văn hóa Đông Sơn

Văn hóa Đông Sơn là khái niệm dùng để ám chỉ một nền văn hóa cổ từng tồn tại ở miền Bắc Việt Nam gắn liền với truyền thuyết về vị vua An Dương Vương Thục Phán. Những văn vật đồ đồng đầu tiên của nền văn hóa này được tìm thấy ở Đông Sơn […]

Bài viết

TRỰC GIÁC VÀ QUYẾT ĐỊNH VÔ THỨC

Thỉnh thoảng chúng ta đưa ra những quyết định mà chúng ta nghĩ rất kỹ lưỡng về chúng, nhưng đa phần chúng ta đưa ra quyết định đơn giản bởi vì chúng ta cảm thấy nên thế. Có thể gọi là linh cảm, trực giác, hay bản năng- điểm chung của chúng đó là chúng […]

Chưa được phân loại

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ VÀ NHỮNG THAY ĐỔI “CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG”

Ngày 27 tháng 7, chương trình Giáo dục Phổ thông Tổng thể (GDPTTT) vừa được Ban chỉ đạo đổi mới chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua. Tuy nhiên, chương trình GDPTTT này cũng giống như rất nhiều các lần cải cách khác của Bộ giáo dục, chỉ đưa ra những thay đổi […]